Ajankohtaista

Keskiviikko, Kesäkuu 2, 2021, 12:45

Kevään kokouksessa asialistallemme nousi teidän jäsenien keskuudesta kevätkokouksen jälkeen Tampereella ysiluokkalaisille järjestetyt Karvin englannin kokeet. Järjestimme jäsenillemme asiasta kyselyn, joka paljasti vaihetelevan ja opettajien eriarvoisen tilanteen mitä tulee kokeen järjestämiseen ja korjaamiseen. Toiset olivat tehneet koulusihteerille kuuluneita töitä, toisille ei oltu korvattu järjestelytunteja mitenkään ja kokeiden korvaamisesta oli saanut koulusta riippuen hyvinkin erilaisia korvauksia. Kokeesta ei ollut myöskään tullut tietoa kaikille kouluille syksyn alussa.

Teimme kyselyn pohjalta kirjelmän, jonka osoitimme Tampereen sivistypalveluiden johtaja Lauri Savisaarelle, perusopetusjohtaja Kristiina Järvelälle sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaarelle. Kristiina Järvelä vastasi viestiimme ja pahoitteli että koulukohtaisesti järjestelyistä oli ollut epäselvyyttä. Hänen mukaansa tieto kokeista ja oli annettu rehtoreille lukuvuoden aloituspalaverissa. Tässä palaverissa ja lukuvuoden aikana olleissa rehtorikokouksissa on ohjeistettu että tutkimukseen osallisten opettajien ys-ajan suunnittelussa tulee huomioida korjaamisen lisätyö sekä tarvittaessa mahdollistaa sijaisen käyttö silloin, jos opettajalla on hyvin iso oppilasmäärä kyseisen aineen oppilaita.

Järvelän mukaan rehtorin tehtävänä on siis arvioida ys-ajan suunnitelmaa opettajan kanssa läpi käydessään, paljonko korjaustyöhön varataan. Lisäksi valmistelutyössä on syytä huomioida, että kokeen tekemisen varattujen tuntien osalta opettajalla ei ole muuta suunnittelua eli tältä osin valmistelukorvaus on huomioitu.

Kun kysyimme kokeiden tavoitetta, Järvelä totesi että Tampereen kaupungin strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että oppimistulokset ovat Tampereella kuuden suurimman kaupungin kärjessä. Tällaista oppimistulosten vertailevaa tietoa saadaan hänen mukaansa vain kansallisia ja kattavia tutkimuksia tekemällä. 

Lopuksi hän lupasi terävöitää yhteisten ohjeiden saavuttamista ja vakuutti että reunaehdot ovat kaikille yhteiset.

Myös SUKOL on ollut kiinnostunut kyselyn tuloksista ja sielläkin aihe on kovasti puhututtanut. 


(c) 2023, All Rights Reserved
Twitter: @_pkory_
Facebook: Pirkanmaan kieltenopettajat 
Instagram: @pko_ry